Градът | 12 Май 2014, 10:26

Обединение "Одеон" е вероятният изпълнител на реставрацията на Одеона в Пловдив