Градът | 28 Април 2014, 09:59

Община Шабла обяви търси изпълнител за реконструкция и доизграждане на стадион и парк