Градът | 05 Април 2014, 15:59

Обсъждат проект на плана за развитие и актуализират част от ПУП на Кърджали