Градът | 27 Януари 2014, 09:21

В процес на подготовка са някои от проектите, предвидени в ИПГВР на Габрово