Станимира Димитрова, HOVAL | 08 Септември 2020, 05:54

Забележителният „стъклен куб“ в Гайс, Швейцария - пример за високоефективен дейта център

Hoval са осигурили адиабатно охлаждане и свободно охлаждане (free cooling) в най-икономичната и ефективна комбинация