Мая Ковачева | 19 Март 2020, 16:13

Уебсайт следи влиянието на COVID-19 върху пазара на имоти