Градът | 17 Юли 2019, 06:57

Трето място - Конкурс за дизайн на сувенири за Епископска базилика. Участник 13: Димитър Къркеланов

Димитър е възпитаник на Националната художествена акедемия в Пловдив