Градът | 12 Февруари 2019, 08:00

Технология на АББ намалява потреблението на енергия на хотел InterContinental Madrid с 40%