Мая Ковачева | 03 Април 2020, 13:25

Радослав Кошков, Schneider Electric: Нашите партньори могат да разчитат на нас

Сега е време да докажем, че сме дигитална компания