Градът | 05 Февруари 2020, 09:23

Промени в Наредбата за влагане на строителни продукти в строежите облекчават производителите

Разработват се и национални изисквания за влагането на продукти за повторна употреба в строежите