Градът | 22 Декември 2020, 05:56

Проект за микромрежа във Виена: малък мащаб, значително въздействие