Мая Ковачева | 30 Март 2020, 13:04

Пандемията показа: Светът има спешната нужда от изграждане на допълнителна интернет инфраструктура