Светла Добрева | 16 Март 2020, 13:03

Нови изисквания за по-достъпни сгради и съоръжения в населените места

В етап на обсъждане е проектонаредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията