Градът | 07 Февруари 2019, 09:22

Немски топломер и водомер от Нелбо са гаранция за точно отчитане на консумацията