Мая Ковачева | 26 Март 2020, 11:15

НАГ: Подавайте онлайн заявления за издаване на разрешение за строеж