Академия ГРАДЪТ | 02 Юли 2019, 13:50

Конкурс за дизайн на сувенири за Епископска базилика. Участник 4: Анна Анчева

Анна е завършила Украйнския национален лесотехнически университет