Николай Тодоров | 28 Февруари 2020, 13:20

Изложенията MCE и BIE в Милано се отлагат за септември 2020