Градът | 12 Ноември 2019, 09:58

ГИС форум отбелязва Световния ден на Географските информационни системи

Събитието с официален организатор "Есри България" е в София хотел Балкан