ParkingTelecom | 05 Юли 2019, 12:50

Да превърнем паркинга в модерно съоръжение от XXI век

Интелигентното управление на различните потоци автомобили ще се извършва от софтуер, базиран в облака