Градът | 16 Февруари 2019, 08:00

Бързите зарядни станции на АББ безупречни в екстремни условия