Мая Ковачева | 24 Април 2020, 15:10

Арх. Норман Фостър се включи в борбата с COVID-19