Градът | 14 Септември 2020, 05:39

40 до 60 RН - здравословната влажност