Градът | 10 Май 2015, 17:41

Възстановяването на европейската икономика се засилва

Икономическа прогноза на Европейската комисия пролет 2015 г.