Градът | 20 Април 2015, 10:55

Високите сгради и изискванията към тях по света и у нас