Градът | 06 Април 2015, 10:59

1304 сделки по сливания и придобивания през 2014 в Централна и Източна Европа

М&A барометър на EY