Градът | 09 Март 2015, 11:28

България е добра локация за професионална реализация в сферата на урбанизма

Тодор Кесаровски, Амстердамски университет