Градът | 09 Март 2015, 10:52

Европейската комисия прие оценки по Годишния преглед на растежа

България отива в категория "Прекомерни дисбаланси, които изискват решителни политически действия и специално наблюдение"