Градът | 04 Март 2015, 09:57

Световни тенденции за развитието на туристическия сектор през 2015

Мащабен растеж, трансгранични сливания и придобивания и нови концепции