Градът | 23 Февруари 2015, 14:37

УАСГ ми даде знания, съизмерими с всякаква конкуренция

Проф. д-р инж. Божидар Янев, изпълнителен директор "Инспекция и управление на мостове", Ню Йорк