Градът | 07 Май 2014, 13:44

Задоволителна бизнес среда, слаба администрация, най-добри данъци и цена на работната сила