Градът | 11 Ноември 2013, 11:23

Потенциалът на инвестиционния пазар в Източна Европа