Градът | 11 Ноември 2013, 11:22

Време ли е за инвестиции?