Градът | 14 Октомври 2013, 12:59

Публично-частното партньорство и смесеното финансиране - перспективи за градското развитие

Геопространствените информационни системи са основа за ключовите дейности за управление и обновление на градските системи