Градът | 14 Октомври 2013

Публично-частното партньорство и смесеното финансиране - перспективи за градското развитие

Геопространствените информационни системи са основа за ключовите дейности за управление и обновление на градските системи

Обратно нагоре ↑