Градът | 08 Юли 2013, 15:49

Преки чуждестранни инвестиции, европейски плащания, заетост