Градът | 24 Юни 2013

България 2012: 243% ръст на компаниите в несъстоятелност

Ефектът от кризата е все по-сериозен в Централна Европа

Обратно нагоре ↑