Градът | 11 Декември 2012, 08:22

Административното обслужване и честите промени в законите са най-големите пречки пред бизнеса