Градът | 31 Октомври 2012, 14:55

Българският бизнес с по-лоши прогнози от чуждестранния