Градът | 20 Март 2012, 13:30

Европейският съюз - в стагнация през 2012 г.