Градът | 29 Февруари 2012, 10:55

Една четвърт от строителните фирми в Плевен отчитат спад в дейността си