Градът | 19 Декември 2011, 12:18

Бизнесът е с песимистични очаквания за 2012 г.