Градът | 18 Август 2011, 08:40

И светлината в тунела на строителството се отлага