Градът | 01 Октомври 2010, 10:17

Надежди за излизане от рецесията, БВП с ръст от 0.5%