Градът | 20 Септември 2010, 11:15

Строителната индустрия е намаляла с 20% за година