Градът | 18 Юли 2012, 12:51

Пристанищният терминал Русе-запад е обявен за концесия