Пазари и инвестиции

НКИЗ планира пет нови индустриални зони

През февруари 2019 г. се навършиха 10 години от създаването на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ ЕАД), а проектите й в страната вече са 11. Търговското дружество, чийто едноличен собственик...

22 Март 2019

Страници

Обратно нагоре ↑