Пазари и инвестиции

“Браво пропърти фонд” АДСИЦ реализира цялото увеличение на капитала

В края на декември 2018 г. Съветът на директорите на “Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ прие решение за увеличение на капитала с нова емисия акции в размер до 36 400 000. Търговията с правата стартира на 01.03.2019...

17 Април 2019

Страници

Обратно нагоре ↑