Пазари и инвестиции

Инвеститорите проявиха голям интерес към акциите на “Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ и упражниха 99,94% от правата от увеличението на капитала на дружеството

В края на декември 2018 г. Съветът на директорите на “Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ прие решение за увеличение на капитала с нова емисия акции в размер до 36 400 000. Търговията с правата стартира на 01.03.2019...

19 Март 2019

Страници

Обратно нагоре ↑