Пазари и инвестиции

Азиатските инвестиции в ЦИЕ – ще продължава ли да изгрява източното слънце?

Капитали от Източна Азия се вливат в ЦИЕ през 2016-17 г. основно през мащабни сделки с имотни портфолиа в индустриалния сегмент. Той задържа интереса и през 2018 г., въпреки че започва да се наблюдават...

19 Март 2019

Страници

Обратно нагоре ↑