Градът | 02 Октомври 2019, 14:11

За електронно разрешително за строеж настояват строителни предприемачи