Investor | 14 Февруари 2020, 16:24

Връзката между бизнеса и местната власт – ключова за градовете на бъдещето

На 19 февруари конференцията „Knowledge City 2020“ ще акцентира върху възможностите за градско развитие